Cygan

97 tekstów – auto­rem jest Cy­gan.

Miłość, to błysk w oku na dzi­więk imienia ukocha­nej osoby. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 kwietnia 2012, 13:28

Rajski ptak

Ja­kie to uczu­cie la­tać jak ptak beztroski?
Ku niebu, ku niebu,
Ku chmo­rom wysokim!
Tak błogo, tak lekko!
Z pod dachu świata patrzeć
na góry ma­leńkie i rze­ki króciutkie.
Burze gwałtow­ne omijać,
przed wichra­mi uciekać
i z wiat­rem prędkim w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 sierpnia 2011, 13:20

Element Ognia

Zachodzące słońce nad jas­kra­wożółtą plażą przy Za­toce Dwóch Klifów, de­likat­nie mus­kało pieniące się la­zuro­we fa­le głaszczące mor­ski brzeg. Piasek, pod jak­by de­likat­nym do­tykiem wiat­ru, układał się w mis­terne wzo­ry i kształty, przypominające [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2011, 00:22

Nadzieja

- cześć
- żegnaj
- do widze­nia - widze­nia ? - nie.
- pa
- na ra­zie - do po­tem? - nie.
- trzy­maj się
- hej
- do zo­bacze­nia - zo­bacze­nia ? - nie.
- to idź - idę.
- al­bo wiesz co ? - co ?
- zostań... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2011, 21:14

Intro

Nie jak wszyscy
jak niewielu
podążamy
nie prze­tar­ty­mi dotąd ścieżkami
wyznajemy
ideały których już nie ma
wierzymy
że to ma głębszy sens
ufamy
ludzią na to nie zasługującym
czy­li sobie
to słowa ok­reślają czyny
i w czy­ny znaczących słów
Iro­ni wyznawcy
Mis­trzo­wie osamotnienie
Maes­tro Irony 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 czerwca 2011, 22:53

pożegnanie

I ułożą się chryzantemy
pod twą de­likatną dłonią
na kil­ku zbi­tych deskach
pa­ru łzach
chłod­nym marmurze
i moim mar­nym ciele. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 maja 2011, 16:51

Nikt pod­czas burzy nie po­winien być sam. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 maja 2011, 21:55

Cisza psychiatryka

Cisza czte­rech ścian przemawiała
do stojące­go gdzieś na środ­ku bez­kre­su mnie
słuchające­go cichu­teńko Ciebie.
Nic nie mówię, wiem to szczerze,
lecz Ty krzyczysz cza­sem niezliczonym:
- Idź ! Zrób ! Chciej ! -
A ja czuję na sobie
spoj­rze­nie tych czte­rech ścian.
Zbliżają się co­raz bliżej i bliżej,
i to Two­je spojrzenie
cho­ciaż jes­tem sam. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 14 maja 2011, 11:52

Tak jakby.

- No nie wiem, ale słyszałam od Gośki że poszedł na pod­dasze. Pew­nie zno­wu pat­rzy w deszcz, al­bo ro­bi in­ne bzdur­ne rzeczy. W ogóle ja­kiś dziw­ny jest no nie ? Ta­ki obcy. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 maja 2011, 16:46

Ja nap­rawdę wie­rze w ludzi !
Tyl­ko so­bie nie ufam i chce ich chronić... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 kwietnia 2011, 22:02
Cygan

Zastanawiam się czemu , i czy wogóle TO wszystko ma sens ..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cygan

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność